EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, động đất

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Công điện số 5169/CĐ-EVN (ngày 31/7/2020) gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, động đất.

EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 999/CĐ-TTg ngày 28/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả động đất và Công điện số 5541/CĐ-PCTT ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với ATNĐ (đính kèm).

Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (địa chỉ web www.kttv.gov.vn) và thông tin về động đất, dư chấn động đất từ Viện Vật lý Địa cầu, các trạm quan trắc để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp.

Triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai gây ra.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ điều hành, cập nhật thường xuyên và đầy đủ diễn biến của thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn.

Trung tâm Thông tin Điện lực thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin bài, hình ảnh về công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó và quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị tổ chức trực ban, không chủ quan và tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Báo cáo kịp thời các bất thường, ảnh hưởng do thiên tai về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn theo địa chỉ email PCTT@evn.com.vn và cập nhật báo cáo, số liệu trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

 

Congdien5169EVN2020.pdf
Congdien5541BoCongThuong2020.pdf