EVN xây dựng nền tảng EVNSOLAR

Đây là nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai, với mục tiêu thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên cả nước.

Dự kiến, nền tảng này sẽ đáp ứng những mục tiêu trọng tâm như: Hỗ trợ quản lý chất lượng thiết bị các dự án ĐMTMN, giảm thiểu rủi ro đối với lưới điện quốc gia; hỗ trợ định hướng các vị trí ưu tiên lắp đặt ĐMTMN; cung cấp thông tin hữu ích như văn bản pháp lý, các tài liệu hướng dẫn, tham khảo chuyên môn,... cho cá nhân, đơn vị quan tâm đến ĐMTMN.

Việc xây dựng nền tảng này cũng cho thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao và thân thiện với môi trường. 

Tại phiên họp trực tuyến để rà soát nhiệm vụ của Tổ công tác xây dựng nền tảng EVNSOLAR ngày 28/4, các thành viên đã tiếp tục cho ý kiến về việc hoàn thiện giao diện nền tảng, công tác chuẩn bị và thu thập dữ liệu thông tin, các tiện ích tích hợp trên nền tảng,... Chủ trì phiên họp, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm biểu dương Tổ công tác và các ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị tiếp tục khẩn trương hoàn thành các phần việc để đáp ứng mục tiêu tiến độ vận hành đã đề ra.  


  • 28/04/2020 05:10
  • Huy P.
  • 54209