EVN thực hiện chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng đạt trên 99% kế hoạch năm

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đến nay thực hiện đạt 99,4% kế hoạch năm 2022 - thông tin từ Tổ công tác số 2 về chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cuộc họp của tổ công tác diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội.

Cuộc họp rà soát tiến độ chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng EVN vào ngày 23/11

5 nhóm nhiệm vụ chính của Tổ công tác số 2 gồm: Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quản lý dự án (quản lý tiến độ, giá vật tư thiết bị, nhật ký – biên bản điện tử có chữ ký số,…); Hồ sơ điện tử; Ứng dụng các công nghệ mới trong khảo sát và thiết kế; Nâng cấp phiên bản IMIS 2. Tổ công tác số 2 đã phân chia thành 12 nhiệm vụ nhỏ, đến nay các nhiệm vụ đã cơ bản đạt 100% kế hoạch. Một số nhiệm vụ đạt từ 96-98% như xây dựng cơ sở dữ liệu giá các vật tư thiết bị mua sắm cho đầu tư xây dựng, công nghệ Al giám sát thi công lưới điện. 

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã rất nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng. Những kết quả đạt được là rất thiết thực để giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đó để phục vụ cho chỉ đạo điều hành chung của EVN.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng BIM và 3D trong đầu tư xây dựng, ứng dụng Al để phục vụ công nghệ khảo sát thiết kế với công nghệ tiên tiến. Trong đó, đôn đốc Ban Quản lý dự án điện 3 và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 hoàn thiện Đề án “Kế hoạch chiến lược áp dụng BIM cho các dự án đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ tổ chức các buổi họp trao đổi về kinh nghiệm triển khai hệ thống giám sát camera thông minh, QR Code, BIM,...


  • 23/11/2022 05:21
  • Xuân Tiến
  • 5402