EVN công bố đưa vào sử dụng Hệ thống Pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 7/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công bố đưa vào sử dụng Hệ thống Pháp điển quy chế quản lý nội bộ dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tham dự lễ công bố có ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Tố Nga – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương; bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía EVN, có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, các thành viên HĐTV, các phó tổng giám đốc tập đoàn.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo 9 tổng công ty thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt Hệ thống Pháp điển dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Khoa – Trưởng Ban pháp chế EVN cho biết, triển khai nhiệm vụ theo Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, từ năm 2021, EVN đã phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng Pháp điển quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB), đồng thời kết nối với trang web https://luatvietnam.vn/. Ngày 2/7/2021, hệ thống này chính thức đưa vào sử dụng tại địa chỉ www.phapdien.evn.com.vn. Toàn bộ QCQLNB của EVN đang có hiệu lực và các văn bản liên quan đã được số hóa, đưa vào hệ thống dữ liệu số và hiển thị trên trang này.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN tặng Bằng khen của EVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tính đến hết tháng 9/2022, đã có 7.200 lượt người dùng truy cập trang Pháp điển QCQLNB EVN. Trang Pháp điển đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ CBCNV tra cứu, tìm kiếm các QCQLNB nhanh chóng, thuận lợi. Bên cạnh đó, các ban, văn phòng chủ trì soạn thảo QCQLNB cũng kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý nội bộ đầy đủ, phục vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN tặng Bằng khen của EVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tiếp đó, EVN đã phát triển, bổ sung tính năng để chuyển thành Hệ thống Pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Theo đó, bên cạnh các QCQLNB của EVN, toàn bộ dữ liệu QCQLNB của 9 tổng công ty thành viên (ban hành đến ngày 31/12/2021) đã được số hóa và đưa vào hệ thống này (398 QCQLNB, tương đương gần 18.000 trang văn bản và khoảng 300 văn bản khác, tương đương 11.000 trang văn bản). 

Bên cạnh các tính năng đã có ở giai đoạn 1, Hệ thống Pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam được bổ sung những tính năng nổi bật như: quản lý các danh mục theo QCQLNB của EVN và 9 tổng công ty; pháp điển và quản lý dữ liệu QCQLNB riêng của từng tổng công ty, bộ lọc thông tin dữ liệu hiển thị theo từng tổng công ty; thống kê danh sách QCQLNB thay đổi hiệu lực; thống kê danh sách văn bản pháp quy thay đổi hiệu lực có ảnh hưởng đến các QCQLNB của EVN và 9 tổng công ty; nhắc cảnh báo qua email; phân quyền chức năng cho các tài khoản truy cập vào hệ thống quản trị,... Đặc biệt, toàn bộ QCQLNB của các tổng công ty được số hóa đến từng điều khoản và tổng hợp văn bản chỉ gồm những quy định còn hiệu lực áp dụng. 

Tính đến tháng 10/2022, Hệ thống Pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của EVN.