Dự kiến có 3 tổ máy nhiệt điện sẽ vận hành trở lại trong ngày 21/6

Là một trong những thông tin về vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương cập nhật sáng ngày 21/6. Dự kiến, 3 tổ máy nhiệt điện bị sự cố ngắn ngày sẽ được khắc phục xong, đưa vào vận hành trở lại trong ngày hôm nay.

Cụ thể, 3 tổ máy bị sự cố ngắn ngày sẽ đưa vào hoạt động trở lại gồm: Tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Tổ máy S1 của Nhiệt điện Mông Dương 1, Tổ máy S1 của Nhiệt điện Thăng Long.

Cũng theo Bộ Công Thương, số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy công suất đỉnh hệ thống ngày 20/6 là 41.407,1MW (lúc 14h); trong đó công suất đỉnh ở miền Bắc 18.871,5MW, miền Nam 18.417,8 MW; miền Trung 4.086,7MW. Phụ tải toàn hệ thống đạt 856,6 triệu kWh; trong đó miền Bắc ước khoảng 405,6 triệu kWh, miền Trung khoảng 79,5 triệu kWh, miền Nam khoảng 370,9 triệu kWh.

Ngày 20/6, tổng sản lượng huy động từ thuỷ điện khoảng 197,1 triệu kWh (miền Bắc là 79,1 triệu kWh); nhiệt điện than huy động 441,1 triệu kWh (miền Bắc 273,1 triệu kWh); tuabin khí huy động 104,1 triệu kWh; năng lượng tái tạo trên 119,7 triệu kWh. Nguồn điện dầu không phải huy động. Nguồn nhiên liệu than đủ cho sản xuất.

Dự kiến trong ngày 21/6, tổ máy S1 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sẽ vận hành trở lại

Đối với nguồn thuỷ điện, cập nhật sáng 21/6, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày 20/6. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp. Dự báo, lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao. Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ dao động nhẹ, ở mức thấp.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh các hồ thủy điện gặp khó khăn; đôn đốc các nhà máy nhiệt điện tập trung ưu tiên xử lý sự cố các tổ máy; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống; tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải Trung - Bắc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện...