Đoàn Thanh niên EVN tiếp nhận tổ chức Đoàn Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình

Lễ tiếp nhận Đoàn Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình về trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được tổ chức ngày 24/6, tại tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện Thái Bình với gần 200 đoàn viên trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình và Đoàn Thanh niên EVN đã công bố các quyết định về chuyển giao, tiếp nhận nguyên trạng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình từ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình về Đoàn Thanh niên EVN.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên và Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Kim Chung trao Biên bản bàn giao và tiếp nhận Đoàn Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Đoàn Ban QLDA  Nhiệt điện Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong 5 năm qua trực thuộc Đoàn Khối. Đây cũng là đơn vị mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp Khối.

Tiếp nhận tổ chức đoàn mới, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên cảm ơn Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy - Ban giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện để Đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình hoạt động hiệu quả.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN đề nghị Đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình phát huy những thành quả đã đạt được; tiếp tục phát động nhiều hoạt động, phong trào gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả trực tiếp cho đơn vị. Đồng thời, tiếp tục gắn bó, hỗ trợ và cộng tác cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.