Điện nông thôn là một trong những thành tựu nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, sáng 20/7, tại Hà Nội. Việc thúc đẩy "tam nông" phát triển mạnh mẽ được thể hiện qua nhiều thành tựu, trong đó, công tác đưa điện về nông thôn nhận được sự đánh giá rất cao với những đóng góp trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 
 

Tại Hội nghị, ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá Bộ Công Thương đã khẳng định được vai trò to lớn trong việc thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa X (Nghị quyết Trung ương 7, khóa X), ban hành ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong đó, việc phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của dân cư nông thôn đã mang đến sự thay đổi lớn cho nông thôn Việt Nam. "Thành tựu đưa điện về nông thôn của Việt Nam cũng được thế giới đánh giá rất cao" - ông Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Ông Cao Đức Phát - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò của EVN trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

  Tính đến tháng 6/2018, đã có 100% số xã và 98,83% số hộ dân trên toàn quốc được sử dụng điện

Theo ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã khẳng định là đây một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược và mang tính đột phá. Nghị quyết được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, sâu rộng; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển tam nông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, các đơn vị ngành Điện đã nỗ lực, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình lưới điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và cho phát triển sản xuất ngành nông nghiệp nói riêng. 

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN trình bày tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao phó.

Với vai trò chủ lực, nòng cốt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Một số kết quả nổi bật của EVN trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X (2008-2017):

- 99,98% số xã và 98,8% số hộ dân nông thôn có điện.

- Tiếp nhận, quản lý bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo trên cả nước.

- Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 6.000 xã, với hơn 6,2 triệu hộ dân.

- Quản lý bán điện trực tiếp tới 8.072 xã, chiếm tỷ lệ trên 91% hộ dân có điện trong cả nước.

- Có 7.006 xã trên cả nước đáp ứng tiêu chí số 4 về điện của  chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Đầu tư gần 50.000 tỷ đồng phát triển lưới điện phân phối; trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương khoảng 8.700 tỷ đồng

+ Vốn đối ứng của EVN gần 2.900 tỷ đồng

+ Vốn ODA do EVN vay của các tổ chức quốc tế gần 2 tỷ USD.