Điện lực Đạ Tẻh hỗ trợ sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 của UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), vừa qua, Điện lực Đạ Tẻh đã phối hợp với UBND xã Đạ Kho trao sinh kế cho ông Trần Văn Thành - gia đình hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Gia đình ông Thành là hộ cận nghèo nhiều năm nay của xã Đạ Kho. Gia đình ông có 2 người con còn nhỏ đang học tiểu học, công việc chính của vợ chồng ông Thành chủ yếu là làm ruộng, làm thuê để trang trải cuộc sống. Đại diện Điện lực Đạ Tẻh đã trao số tiền 15 triệu đồng cho gia đình ông Trần Văn Thành để sửa sang nhà cửa. Đây là số tiền mà CBCNV Điện lực Đạ Tẻh tự nguyện đóng góp với mục đích giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Đại diện UBND xã Đạ Kho và Điện lực Đạ Tẻh mong rằng, việc sửa sang, kiên cố ngôi nhà sẽ giúp gia đình ông Trần Văn Thành đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu hàng ngày, thoát khỏi hộ cận nghèo của địa phương trong năm 2023.

Nhận được sự giúp đỡ, ông Trần Văn Thành xúc động gửi lời cảm ơn Điện lực Đạ Tẻh đã luôn quan tâm, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, gia đình ông sẽ có động lực hơn, phấn đấu lao động vươn lên thoát nghèo.


  • 28/10/2023 06:18
  • Đình Long
  • 3293