Đẩy mạnh phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 19/5/2021 về đẩy mạnh phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kỹ sư trực vận hành hệ thống viễn thông toàn quốc tại 11 Cửa Bắc, Hà Nội. Ảnh Huyền Thương

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết nêu, nhằm đẩy mạnh phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Tập đoàn và đơn vị, đảm bảo vừa ứng dụng, vừa nghiên cứu phát triển, đi tắt đón đầu, tiếp thu công nghệ tiên tiến; trước mắt khắc phục các tồn tại, hạn chế của hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin hiện tại, hoàn thiện, tối ưu hóa công nghệ đang sử dụng.

Ban chấp hành Đảng bộ EVN giao Hội đồng thành viên Tập đoàn chỉ đạo xây dựng “Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", hoàn thành trong tháng 7/2021.


  • 27/05/2021 03:59
  • Xuân Tiến
  • 3898