Đào tạo chuyên sâu, thưởng xứng đáng và còn gì hơn thế?

Không chỉ dừng lại ở việc tập trung đào tạo chuyên sâu, thưởng xứng đáng,... nhiều đơn vị thành viên của EVN đã có những cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy sự đổi mới trong CBCNV. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo một số đơn vị.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC): Chú trọng xây dựng lực lượng chuyên gia, công nhân lành nghề

Một trong những thành quả nổi bật của EVNHCMC là đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo các ngành nghề, đặc biệt là làm chủ được quy trình đào tạo công nhân sửa chữa điện liveline 22kV, không chỉ đào tạo cho công nhân của Tổng công ty mà còn đào tạo cho các đơn vị bạn. Chưa dừng lại ở đó, hiện nay, EVNHCMC cũng đã đào tạo được công nhân liveline 110kV đầu tiên trong ngành Điện.

Đội ngũ CBCNV có trình độ khoa học công nghệ, công nhân lành nghề của tổng công ty phát triển rất nhanh. Hiện nay, Tổng công ty đã có hơn 187 kỹ sư đăng bạ ASEAN, chiếm gần 45% kỹ sư ASEAN của cả nước. Rất nhiều chuyên gia, công nhân lành nghề của Tổng công ty đã tham gia vào các đề án, phát huy các phong trào sáng kiến và đã xây dựng được các gương điển hình. Đặc biệt, năm 2020, anh Trương Thái Sơn đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - đây là sự khích lệ rất lớn cho lực lượng công nhân của Tổng công ty.

Để có được thành quả này, EVNHCMC đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn và yêu cầu thực tế của Tổng công ty. Đồng thời, xây dựng các chương trình đào tạo theo từng ngành nghề, trên cơ sở khung đào tạo của Tập đoàn; lên kế hoạch đào tạo chuyên sâu, đào tạo tay nghề cho người lao động; đẩy mạnh đào tạo trực tuyến; từng bước xây dựng lực lượng chuyên gia, kỹ sư ASEAN… Qua đó, tạo thành phong trào học tập, nâng cao trình độ, tay nghề trong toàn tổng công ty.

Trong chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, EVNHCMC chú trọng đào tạo về chuyển đổi số, đặc biệt là đào tạo lực lượng chuyên gia cho các ngành mũi nhọn của chuyển đổi số. Tổng công ty phấn đấu, mỗi ngành công nghệ mũi nhọn phải có 5 chuyên gia. Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng đẩy mạnh đào tạo về quản trị như: điều hành, quản trị rủi ro, quản trị nguồn lực…

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC): “Làm mới” những “người cũ” 

Hiện nay, EVNCPC đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư chuyên ngành làm chủ hoàn toàn công nghệ. Điển hình, với các Trung tâm điều khiển từ xa, EVNCPC là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn tự triển khai, nghiên cứu thực hiện. Qua thời gian, đến nay các trung tâm điều khiển xa đã mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, Trung tâm Điều khiển xa đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, quá trình bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc, giữ bậc của tổng công ty đã được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Tất cả lực lượng tham gia đều tâm phục, khẩu phục. Chất lượng tay nghề công nhân được nâng lên rõ rệt.

Để có được thành công này, đầu tiên, quyết tâm là lãnh đạo các cấp, từ Tổng công ty, Công ty đến cấp Điện lực. Bên cạnh đó, phải có những giải pháp để động viên, khích lệ CBCNV có những đổi mới, sáng tạo trong công việc. Ở EVNCPC, CBCNV nào có giải thưởng VIFOTEC sẽ được thưởng rất xứng đáng. Với những sáng kiến được áp dụng trong thực tế, ngoài việc khen thưởng, còn có các chính sách để động viên anh em tiếp tục triển khai. Đặc biệt, lãnh đạo từ cấp cao nhất, cũng cần xắn tay trực tiếp tham gia để anh em thấy rằng, sau lưng họ luôn có lãnh đạo các cấp ủng hộ.

Tôi cho rằng, đầu tư cho khoa học kỹ thuật là đầu tư khôn ngoan nhất. Chúng ta muốn đi nhanh, phải áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin. Muốn thực hiện hiệu quả điều này, phải có cơ chế cho tất cả các CBCNV, từ người mới vào nghề đến người công tác lâu năm phát huy được năng lực, trí tuệ, bởi năng lực của CBCNV là vô tận.

Giai đoạn tới, để đáp ứng lộ trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, EVNCPC đã và đang “làm mới” những “người cũ”. Công nhân phải được đào tạo lại nhận thức, thao tác trên máy tính, trên chương trình, đào tạo để nắm bắt được công nghệ mới; với cán bộ người ở cấp cao hơn, thì phải đào tạo ở trình độ cao hơn, nắm bắt những công nghệ cao hơn; một người đào tạo cho nhiều người… 

EVNCPC đang thực hiện chương đào tạo hình tháp, người này giỏi đào tạo, hướng dẫn cho người kia; đơn vị tốt chỉ cho đơn vị bạn; phòng ban này tốt dạy phòng ban khác. Cả Tổng công ty là một môi trường học tập chứ không phải chỉ khi lên lớp mới học tập về chuyển đổi số mà chuyển đổi số là việc hằng ngày. 

Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT): Đã làm chủ được công nghệ điều khiển các TBA lưới điện truyền tải

Trong quá trình hoạt động, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được EVNNPT đặc biệt chú trọng. Đến nay, một trong những kết quả nổi bật nhất, đó là Tổng công ty đã có được đội ngũ chuyên gia về tự động hóa và đã làm chủ được tất cả các công nghệ trong điều khiển, bảo vệ các TBA của lưới truyền tải. Tổng công ty cũng đã có 1 chuyên gia cấp tập đoàn về tự động hóa. 

Để có được thành quả này, Tổng công ty rà soát lại toàn bộ đội ngũ CBCNV, kỹ sư, và có kế hoạch đào tạo chuyên gia, chuyên sâu. Bước đầu tiên là đào tạo cơ bản cho tất cả các kỹ sư về tự động hóa cũng như các kỹ năng trong công việc. Sau đó, chọn các kỹ sư có năng lực nhất đi đào tạo ở nước ngoài. Tiếp đó, Tổng công ty sẽ xây dựng các kế hoạch đào tạo các kỹ sư chuyên sâu cho các thiết bị khác trên hệ thống, kể cả kỹ sư tính toán của hệ thống.

Với đặc thù các đơn vị truyền tải nằm trên cả nước, nên bên cạnh đào tạo tập trung, tại chỗ, Tổng công ty cũng đẩy mạnh đào tạo qua E-learning. Đặc biệt, những kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong Tổng công ty sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho lớp tiếp theo. 

Ông Nguyễn Quốc Trung  Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC): Khích lệ sự đổi mới, sáng tạo trong CBCNV

EVNNLDC luôn được EVN và các đơn vị đánh giá là trái tim của ngành Điện. Chính vì vậy, các chế độ đãi ngộ của Tập đoàn cũng như của Trung tâm đối với CBCNV rất tốt. Cùng với đó, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cũng là thế mạnh để EVNNLDC thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong những năm vừa qua, đối với điều độ quốc gia, Trung tâm tuyển dụng nhân sự hầu như 100% có bằng giỏi từ các trường danh tiếng trên cả nước. 

Quá trình làm việc làm việc tại A0, với một người mới, Trung tâm sẽ dành ra 2 năm để đào tạo chức danh, để CBCNV có đủ khả năng và kiến thức tiếp quản công việc cũng như nắm bắt các thành tựu khoa học công nghệ mới trên thế giới để ứng dụng vào thực tiễn. Song song đó, xác định thế mạnh của điều độ quốc gia là chất xám, nên Đảng ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm rất chú trọng việc khích lệ sự đổi mới, sáng tạo trong CBCNV. Phần lớn các sáng kiến của CBCNV đều được lãnh đạo của Trung tâm công nhận và đề xuất lên Tập đoàn. Đặc biệt, gần như 100% sáng kiến của CBCNV EVNNLDC đều được công nhận sáng kiến cấp tập đoàn - đây là một điều khích lệ rất lớn cho CBCNV.

Ở EVNNLDC, các kỹ sư cũng nắm bắt thông thạo các công nghệ 4.0 như AI, Bigdata. Đặc biệt, A0 đã có những kỹ sư nằm trong 100 kỹ sư được Google công nhận là kỹ sư AI. Thời gian tới, CBCNV EVNNLDC sẽ tiếp tục tham gia các khóa học bám sát sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trên thế giới, nhằm vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ EVN giao. 


  • 30/09/2022 11:31
  • Thùy Lê
  • 670


Các Tin khác