Đảng ủy EVN tổ chức học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được trực tuyến tới 118 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc EVN.

GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tham dự có GS.TS Hoàng Chí Bảo -  Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy EVN có ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Trực tiếp truyền đạt về chuyên đề này, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, nội dung cốt lõi của Di chúc là hệ thống tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh về Đảng: “Cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố, phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.

Qua Di chúc của Bác, chúng ta hiểu hơn, cảm động hơn sự vĩ đại của Bác. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho rằng: Nhìn lại những thành quả đã đạt được, xác định rõ nhiệm vụ, những khó khăn, thách thức đang đặt ra, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên EVN vô cùng tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của Đảng bộ EVN theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành Tài liệu Văn hoá doanh nghiệp EVN, trong đó đúc kết những giá trị cốt lõi, tinh thần trách nhiệm, cam kết và sứ mệnh đối với xã hội và cộng đồng trong hoạt động của Tập đoàn. Đây là cơ sở để CBCNV toàn Tập đoàn tự hào về lịch sử, thành tựu của ngành Điện cách mạng; phấn đấu hết sức mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó; quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác kính yêu.

Để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác đối với ngành Điện trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị toàn thể CBCNV trong Tập đoàn: 

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Hai là, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

Bốn là, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng. 

Năm là, thực hiện nghiêm túc 8 nội dung chủ yếu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Hướng dẫn số 12-HD/ĐU, ngày 12/2/2019 của BTV Đảng uỷ EVN. Trong đó, mỗi đơn vị tùy thuộc vào nhiệm vụ, đặc điểm mà cụ thể hóa các nội dung hoạt động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực.


  • 14/08/2019 05:34
  • Xuân Tiến
  • 9805