Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố

Trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố. Hội nghị đã diễn ra chiều ngày 10/4, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, EVN đã cung cấp điện đầy đủ, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Tính riêng năm 2016, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt trên 176 tỷ kWh, tăng 10,8% so với năm 2015; điện thương phẩm đạt 159,45 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2015 và vượt 350 triệu kWh so với kế hoạch.

Những năm gần đây, EVN thực hiện thành công nhiều mục tiêu lớn trong công tác đầu tư - xây dựng; công tác đưa điện về nông thôn, hải đảo, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và biển đảo. EVN cũng đã nỗ lực hoàn thành đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao,…

Thời gian qua, Đảng ủy EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên bồi dưỡng và chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị của mỗi cán bộ đảng viên trong Tập đoàn; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng; công tác quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; các cấp ủy trực thuộc trong Đảng bộ Tập đoàn đã quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đại diện cho các Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển tổ chức đảng tại các địa phương.


  • 11/04/2017 06:45
  • Thành Trung
  • 11074