Đảng ủy EVN tham gia trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 9/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến nối điểm cầu chính tại Tòa nhà Quốc hội với hơn 13 ngàn điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 360 ngàn đảng viên để quán triệt các Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ EVN.

Đảng ủy EVN tham gia trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức ngày 9/12

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điều hành tham luận.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này.

Một là, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Điểm mới thứ hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới.

Điểm mới thứ 3 là bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới.

Điểm mới thứ 4 là bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một trong yêu cầu là thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình thực hiện Kết luận và Quy định.

Nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên quan đến công tác con người, vì vậy, rất khó, rất phức tạp, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định khó nhưng không thể không làm, vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

 


  • 10/12/2021 05:39
  • Xuân Tiến
  • 8383