Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La. Hội nghị diễn ra ngày 4/12, tại Sơn La.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong năm 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể đảng viên và CBCNV, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La đã đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn đảm bảo nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực Tây Bắc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế điều hành sản xuất và tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động của Ban chấp hành cho phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCNV, đảng viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời với đó sẽ chỉ đạo, lãnh đạo công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định của Công ty, Tập đoàn cũng như pháp luật của Nhà nước được đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên. Cùng với đó sắp xếp, kiện toàn lại các Chi bộ trực thuộc theo hướng chia tách tổ chức đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, hợp lý về quy mô, số lượng đảng viên, địa bàn hoạt động và tính chất công việc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị BCH Đảng bộ Công ty cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành. Cùng với đó cần tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia không chỉ cho Công ty mà còn cho Tập đoàn.

Báo cáo tại kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Khương Thế Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Trong năm 2020, Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác chỉ đạo điều hành được tập thể Ban chấp hành cụ thể hóa thông qua việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.

Đồng chí Khương Thế Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (đứng) trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty Thủy điện Sơn La đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất – vận hành năm 2020 theo kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó, sản lượng điện sản xuất ước cả năm 2020 đạt 11,733 tỷ kWh, vượt 4,66% kế hoạch sản lượng điện Tập đoàn giao (11,211 tỷ kWh).

Công ty luôn là doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế và dẫn đầu trong việc nộp Ngân sách Nhà nước tại địa phương. Số liệu đóng góp Ngân sách Nhà nước năm 2020 đến hết tháng 10 đạt 1.841 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội luôn được Đảng bộ Công ty quan tâm chú trọng với tổng giá trị thực hiện năm 2020 ước trên 800 triệu đồng. Trong năm, Công ty cũng có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được EVN công nhận, 16 giải pháp kỹ thuật do Công ty công nhận và 4 sáng kiến đang được Hội liên hiệp khoa học tỉnh Sơn La thẩm tra.