Đảng bộ EVN: 10 mục tiêu trọng tâm năm 2023

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng 10 mục tiêu trọng tâm để lãnh đạo EVN vượt những thách thức, nắm bắt cơ hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023. Kính mời theo dõi trong video clip sau!


  • 03/02/2023 09:07
  • EVNEIC
  • 3939