Đảm bảo tiếp nhận yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng trong thời gian cách ly xã hội

Là một trong những yêu cầu của EVN tại văn bản số 2704/EVN-KD ngày 6/4/2020 hướng dẫn bổ sung các tổng công ty/công ty điện lực thực hiện công tác KD&DVKH theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Các tư vấn viên tại các trung tâm CSKH ngành Điện sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu dịch vụ trực tuyến của khách hàng 24/7

Cụ thể, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị vẫn tổ chức tiếp nhận dịch vụ điện qua tất cả các kênh cung cấp dịch vụ hiện đang triển khai đến khách hàng sử dụng điện (bao gồm cả tại phòng giao dịch khách hàng). Truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và qua các kênh tiếp nhận của các trung tâm CSKH ngành Điện.

Về việc giải quyết, xử lý các yêu cầu dịch vụ điện (cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện): Các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và các điều kiện vệ sinh, an toàn để tổ chức giải quyết yêu cầu của khách hàng trên cơ sở hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo khoảng cách an toàn và thực hiện dịch vụ theo phương thức điện tử. Trường hợp chưa tổ chức giải quyết được yêu cầu của khách hàng thì hẹn triển khai ngay sau khi kết thúc đợt cách ly.  

Khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ điện qua các kênh trực tuyến:

  1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/
  2. Các trung tâm CSKH ngành Điện:

Trung tâm CSKH

Tổng đài

Website

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

19001288

http://cskh.evnhanoi.com.vn/

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

1900545454

http://cskh.hcmpc.vn/

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

19006769

http://cskh.npc.com.vn/

Tổng công ty Điện lực miền Trung

19001909

http://cskh.cpc.vn/

Tổng công ty Điện lực miền Nam

19001006 / 19009000

https://cskh.evnspc.vn/


  • 06/04/2020 03:09
  • Nguyên Hương
  • 6140