Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/5, Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 14 đồng chí, đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội được Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chọn là Đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, với sản lượng truyền tải chiếm khoảng 48,5% tổng sản lượng truyền tải của Tổng công ty. Công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) được thực hiện có hiệu quả, TTĐN chung đạt từ 1,3% năm 2015 xuống 1,1% năm 2019. Công ty hoàn thành 968 công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, với tổng giá trị là 1.279,5 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện tốt, tổng giá trị khối lượng thực hiện từ 2015 đến 2019 là 2.987 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ PTC4 nhiệm kỳ 2020-2025

Về công tác xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu, không để xảy ra suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mô hình tổ chức quản lý được kiện toàn theo chỉ đạo thống nhất của Tổng công ty. Công tác cán bộ được thực hiện ngày càng tốt hơn, chất và lượng đội ngũ có chuyển biến tích cực. Công tác kết nạp đảng viên mới đã đạt được kết quả tích cực, Đảng bộ kết nạp được 139 đảng viên so với Nghị quyết đề ra là 60 đảng viên, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị Đảng bộ Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực văn hóa EVNNPT. Cùng với đó, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho khu vực miền Nam, nhất là khu vực TP.Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Ngoài ra, Đảng bộ Công ty cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chiến lược phát triển EVNNPT; đề án nâng cao năng lực các công ty truyền tải điện; mô hình tổ chức quản lý các công ty truyền tải điện và các truyền tải điện; nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.