Cụm thi đua số 1 Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2021

Chiều 3/12, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số 1- Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các tập đoàn, tổng công ty trong Cụm thi đua số 1 (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (bên trái) chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại hội nghị, ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thường trực Cụm thi đua số 1 cho biết, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng các đơn vị trong cụm đã và đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cụ thể, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của các tập đoàn, tổng công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ, có nhiều đơn vị trong khối đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước,...

Ngay từ những ngày đầu của năm 2021, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng, như: EVN ban hành Chỉ thị liên tịch phát động thi đua với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, TKV phát động thi đua với mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, SCIC phát động thi đua giữa các đơn vị với khẩu hiệu “Đẩy mạnh kỷ cương, năng động, sáng tạo, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”…

Đại diện 5 Tổng công ty, Tập đoàn thuộc Cụm thi đua số 1, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ký kết Giao ước thi đua năm 2022.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, một số đơn vị trong cụm cũng đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, phong trào thi đua nước rút nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, trọng tâm. Nhìn chung, các phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức đa dạng đã được các đơn vị trong Cụm coi như một hình thức, phương pháp để phát huy nội lực và tạo sự đồng thuận cao, từng bước tháo gỡ những khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

Các phong trào thi đua của các đơn vị có chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể đã thực sự động viên, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo, hăng say thi đua lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao dự thảo báo cáo của Cụm thi đua số 1 và những thành tích mà các tập đoàn, tổng công ty trong cụm đã đạt được, đồng thời khẳng định Cụm thi đua số 1 là một trong những cụm thi đua đi đầu trong Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Minh Hoàng cũng đánh giá cao các đơn vị trong cụm đã tích cực thực hiện hoạt động an sinh xã hội, hướng tới những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 dù mỗi đơn vị trong cụm đều bị ảnh hưởng dịch bệnh. 

Với những thành tích đã đạt được, Cụm thi đua số 1 đã đề xuất những hình thức khen thưởng xứng đáng dành cho các đơn vị trong cụm để trình Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét.

Dịp này, đại diện các tập đoàn, tổng công ty trong cụm cũng đã tiến hành bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2022 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được bầu làm cụm trưởng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là cụm phó. 


  • 03/12/2021 06:18
  • Thanh Huyền
  • 9411