Công ty Thủy điện Buôn Kuốp lắp đặt 16 trạm cảnh báo lũ từ xa

Với việc đưa vào vận hành thành công các trạm cảnh báo lũ từ xa qua sóng điện thoại di động, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình vận hành hồ chứa, chạy máy cho người dân khu vực hạ du.

Ông Nguyễn Tấn Triết – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, 16 trạm cảnh báo được Công ty lắp đặt dọc theo bờ sông vùng hạ du các hồ chứa, trong đó Buôn Tua Srah: 13 trạm, Buôn Kuốp: 3 trạm.

Hệ thống gồm thiết bị nhận cuộc gọi di động, mạch điều khiển, amply, loa phóng thanh… khi có cuộc gọi đến, mô đun điều khiển cho phép bắt máy, còi trên mạch điều khiển chính sẽ phát ra 5 tiếng bíp để thông báo cho đầu gọi biết tình trạng của mạch còn tốt. Kế đến, hệ thống bật âm kết nối ra loa phóng thanh để nhân viên vận hành đọc thông báo. Khi kết thúc thông báo, hệ thống quay lại trạng thái chờ.

Loa cảnh báo lũ từ xa do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp lắp đặt ở vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah - Ảnh: Xuân Tiến

Tất cả các trạm cảnh báo lũ từ xa đều được các địa phương lựa chọn điểm lắp đặt ngay tại nhà dân ở các điểm đông dân cư dọc theo khu vực hạ du. Kinh phí đầu tư xây dựng, lắp đặt  và trang thiết bị khoảng 60 triệu đồng/trạm từ nguồn kinh phí của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, các trạm cảnh báo lũ từ xa đã phát huy được hiệu quả trong công tác cảnh báo lũ, giúp người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệu hại do lũ gây ra. Đặc biệt, chưa để xảy ra thiệt hại về người do điều tiết, xả lũ.

Công ty cũng đồng thời thiết lập website http://buonkuop.vn/pclb để chủ động cung cấp thông tin quan trắc và vận hành hồ chứa, phục vụ các cơ quan chức năng, tổ chức và nhân dân trong vùng thuận tiện theo dõi.

Công ty cũng trang bị màn hình theo dõi các thông số quan trắc và vận hành các hồ chứa tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, trang bị máy tính bảng cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN 2 tỉnh, các huyện/thành phố liên quan để theo dõi và nắm bắt kịp thời diễn biến vận hành điều tiết các hồ chứa.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty cho biết, năm nay Công ty đã xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập đến các cơ quan chức năng; rà soát và hiệu chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các phương án đảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập trong tình huống ngập lụt; hoàn thành các hạng mục sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, công trình phục vụ công tác PCTT&TKCN, cũng như diễn tập xả lũ,...


  • 31/07/2017 10:34
  • Xuân Tiến
  • 8097