Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân lắp bảng điện tử minh bạch thông số môi trường

Từ đầu tháng 8, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng bảng điện tử hiển thị thông số môi trường, cung cấp đầy đủ, minh bạch các dữ liệu quan trắc môi trường tự động để người dân địa phương dễ dàng theo dõi, giám sát chất lượng nước làm mát, khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Bảng điện tử thông số môi trường được đặt khu vực cổng ra vào của công ty (màn hình xanh ở góc phải ảnh)

Bảng điện tử thông số môi trường có kích thước 3m x 2m, đặt trước cổng ra vào công ty (Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Bảng hiển thị công khai số liệu từ hệ thống quan trắc tự động tất cả các khu vực sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, tại bảng thông số môi trường,  người dân giám sát được toàn bộ kết quả quan trắc chất lượng khí thải (giám sát các thông số lưu lượng, SOx, NOx, bụi trong, CO, áp suất), chất lượng nước thải (giám sát các thông số lưu lượng, nhiệt độ, pH, DO, Cl, TSS, COD, NH3).

Thời gian qua, công tác môi trường luôn được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chú trọng thực hiện. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do công ty quản lý đã được trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự động thông số môi trường và các quy trình ứng phó xử lý môi trường.

Các hình ảnh quan sát từ camera và thông số quan trắc môi trường đã được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận từ năm 2017. Đồng thời cũng được theo dõi bằng các phần mềm trên máy tính, điện thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành liên quan cùng với đơn vị giám sát liên tục 24/24.

Người dân dễ dàng giám sát kết quả quan trắc môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Việc công khai các dữ liệu quan trắc tự động về chất lượng môi trường trên bảng thông số môi trường điện tử nhằm giúp người dân yên tâm; giúp các đơn vị quản lý nắm thông tin kịp thời để xử lý các sự cố về môi trường xảy ra nếu có. Đây là kênh thông tin mới giúp người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng về công tác môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng đã thường xuyên mời các đoàn chính quyền, người dân địa phương vào giám sát trực quan trong khuôn viên nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước làm mát, cảng than,...

Tính đến nay, công ty đã đón tiếp được hơn 118 đoàn với hơn 3.300 lượt người đến tham quan và giám sát môi trường. 


  • 20/08/2020 02:52
  • N.Hương
  • 5657