Công ty Điện lực Lâm Đồng tập huấn văn hóa doanh nghiệp năm 2015

150 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng tham dự lớp tập huấn văn hóa doanh nghiệp do Công ty tổ chức mới đây tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê  Xuân Thái, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã truyền đạt các nội dung xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các học viên cùng nhau thảo luận, làm rõ hơn những nội dung văn hóa doanh nghiệp của EVNSPC như: Văn hóa công sở, văn hóa chào hỏi, văn hóa trò chuyện, ứng xử với đồng nghiệp,…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác của CBCNV đối với công tác xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp và nghiêm túc thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa theo quy định của Tổng Công ty và Công ty, từ đó xây dựng con người và môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.


  • 13/12/2015 09:05
  • Hồ Ngọc Thiên Phương
  • 1355


Gửi nhận xét