Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 249/CĐĐVN-TGNC ngày 16/5/2023 gửi các công đoàn trực thuộc về việc phối hợp cùng chuyên môn trong đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Để đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung. Cụ thể Công đoàn các cấp phối hợp cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tại các đơn vị triển khai đồng loạt, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao để kịp thời giải quyết các khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Người lao động tại các đơn vị trong toàn EVN đang nỗ lực để đảm bảo mục tiêu cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2023.

Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc sắp xếp, bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp điện trong thời điểm mùa nắng nóng năm 2023; vận động chủ động dành nguồn lực ưu tiên, chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị đang trực tiếp sản xuất, vận hành, quản lý vận hành hệ thống lưới điện để đảm bảo mục tiêu cung ứng điện là ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất.

Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong hoạt động đảm bảo cung ứng điện cần được ưu tiên giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động và gia đình thực hiện các biện pháp tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả, tắt các thiết bị không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Việc tuyên truyền và lan tỏa các gương sáng, điển hình tích cực trong việc đảm bảo điện mùa khô năm 2023 trên các trang thông tin của tập đoàn và lan tỏa ra ngoài xã hội cũng cần được thực hiện tích cực, đồng thời, phản bác và đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, kích động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn tại các đơn vị.