Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, Đất nước trong năm 2020.

Cụ thể, phong trào thi đua năm 2020 được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 (từ tháng 1/2020-30/6/2020) với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng sinh nhật Bác”; đợt 2 (từ 1/7/2020-31/12/2020) với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Nội dung của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tập trung cụ thể hóa chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020" và chủ đề năm của tổ chức Công đoàn là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Đồng thời, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…

Kế hoạch thi đua cũng vận động CNVCLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức thăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm...

Xem chi tiết Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 của Công đoàn Điện lực Việt Nam


  • 20/01/2020 02:58
  • Thùy Lê
  • 7287