Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 171/CV-CĐĐVN ngày 6/4/2020 về việc đề nghị công đoàn các cấp trong toàn Tập đoàn tăng cường phát hiện, khen thưởng kịp thời những sáng kiến trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, để kịp thời cổ vũ, khích lệ, động viên, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc tăng cường thực hiện việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trong đó, các đơn vị vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất, quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên Điện lực Tam Điệp (Công ty Điện lực Ninh Bình) sáng chế mặt nạ bảo hộ cho cán bộ nhân viên, góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 - Nguồn ảnh: Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh để khen thưởng theo thẩm quyền của đơn vị hoặc đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

Đặc biệt, dành sự quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ tập thể, cá nhân ở những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xem xét, đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng Liên đoàn hoặc bằng của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận; thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, đem lại hiệu quả cao, được các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, tạo được uy tín, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn tại địa phương, khu vực cũng như trên toàn quốc.

Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 30/3/2020; thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020.

Cách thức gửi hồ sơ đề xuất khen thưởng: 

- Các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công đoàn Điện lực Việt Nam, tầng 22, Tháp A, Tòa nhà EVN (số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội), đồng thời gửi bản mềm qua email: thiduacdevn@gmail.com.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  từ ngày 08/4/2020.


  • 06/04/2020 04:43
  • Thanh Huyền
  • 5729