Công điện số 46/CĐ - TW về triển khai đối phó với cơn bão số 7 năm 2012

Thực hiện chỉ đạo trong công điện số 46/CĐ - TW ngày 03/10/2012 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với cơn bão số 7, để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc ngành Điện, nội dung công điện theo file đính kèm.

Cong dien so 46.pdf


  • 05/10/2012 09:15
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét