Có 8 tỉnh, thành phía Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) - đơn vị quản lý bán điện tại 21 tỉnh, thành phía Nam - đến ngày 22/5 có 8 tỉnh, thành phía Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương.

Tuyên truyền cho các hộ gia đình thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong gia đình, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, các tỉnh đều nhấn mạnh do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, dự báo tình trạng này còn tiếp diễn gây ảnh hưởng lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023.

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện và thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường tiết kiệm điện. Trong đó, yêu cầu các cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng,... mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. 

Cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin về chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh và ngành Điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

Các doanh nghiệp cũng cần có kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm 50% hệ thống đèn chiếu sáng, dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sang sau 22 giờ, tham gia các chương trình phụ tải của ngành Điện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp với ngành Điện xây dựng phương án điều hành cung cấp điện và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, báo cáo về UBND tỉnh.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo 21 Công ty Điện lực thành viên xây dựng các kịch bản phương án điều hành cung cấp điện. Phương án phải đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện phải thông báo cụ thể cho khách hàng biết.


  • 22/05/2023 04:11
  • Ngọc Tuấn
  • 3776