Chương trình học bổng tại Hàn Quốc và Nhật Bản

CBCNV EVN đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển chương trình học bổng tại Trường đại học Hạt nhân Quốc tế KEPCO (KINGS) - Hàn Quốc và học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam – tại Nhật Bản.

Cụ thể, Trường đại học Hạt nhân quốc tế KEPCO (KINGS) – Hàn Quốc thông báo chương trình Thạc sỹ Công nghệ nhà máy điện hạt nhân tại Trường, thời gian học 2 năm.

KINGS yêu cầu ứng viên phải có độ tuổi dưới 40, đã tốt nghiệp đại học, có trình độ Tiếng Anh tốt. Thông tin chi tiết tại website: www.kings.ac.kr

Một lựa chọn khác cho CBCNV EVN là học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) tại Nhật Bản.

Chương trình học bổng niên khóa 2017-2019 với mục tiêu nâng cao năng lực nguồn nhân lực của khu vực Nhà nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thông báo có 30 chỉ tiêu cho các ngành học: Chính sách, hành chính công, kinh tế, giao thông, nông nghiệp...

Đối tượng có thể dự tuyển học bổng là cán bộ, công chức, viên chức từ 24-39 tuổi, đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, và đã có từ 2 năm công tác tại cơ quan Nhà nước. Trình độ tiếng Anh của các ứng viên tối thiểu TOEFL 500 hoặc IELTS 5.0.

Thông tin chi tiết học bổng JDS tại: http://jds-scholarship.org, email: jds.vietnam@jice.org.


  • 25/07/2016 02:37
  • N.Hương
  • 6734