Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2

Tại văn bản số 1223/TTg-KTTH ngày 25/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh, bảo trì và bảo quản các nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2.

Cũng tại văn bản số 1223/TTg-KTTH, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2,2 theo đúng quy định tại Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, vận hành liên tục của hai nhà máy, bảo đảm nguồn cung ứng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) chủ đầu tư là Sembcorp, Kyuden International Corporation và Sojitz Corporation. Nhà máy có công suất hợp đồng 716,8MW. Bộ hợp đồng dự án và Hợp đồng BOT được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ký với chủ đầu tư - Công ty BOT vào ngày 22/5/2001. Nhà máy bắt đầu vận hành thương mại từ 1/3/2004 với thời hạn 20 năm và được chuyển giao không bồi hoàn cho phía Việt Nam vào ngày 1/3/2024 sau khi kết thúc thời hạn theo hợp đồng.

Dự án BOT Phú Mỹ 2.2 (Bà Rịa Vũng Tàu) do EDFI, Summit Global Management II B.V và TEPCI là chủ đầu tư, với công suất 715MW. Hợp đồng BOT ký ngày 18/9/2001 và vận hành năm 2005. Ngày 4/2/2025 là đến hạn chuyển giao cho phía Việt Nam sau khi hết 20 năm hợp đồng.


  • 28/11/2023 09:44
  • Thùy Lê
  • 3121