Bộ nhận diện Giờ trái đất 2017

Sự kiện Giờ trái đất 2017 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3 trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức chương trình, EVN tiếp tục tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2017 với vai trò là nhà tài trợ đồng hành chính.

Dưới đây là mẫu thiết kế backdrop, bandroll,poster,... sử dụng cho Giờ trái đất 2017 để các đơn vị tham khảo.

ThietkeGioTraidat2017.rar
cliptuyentruyengiotraidat2017.rar


  • 27/02/2017 02:41
  • EVN