Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác an toàn, an ninh thông tin tại EVN

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác an toàn, an ninh thông tin tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chiều 17/4.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi làm việc về công tác an toàn, an ninh thông tin của EVN

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá Tập đoàn và các đơn vị đã chú trọng tới công tác này; điển hình như việc triển khai tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về an toàn thông tin tại hầu hết các đơn vị. 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đề nghị EVN tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này. 

Theo ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống IT, OT của các đơn vị trực thuộc; tăng cường an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu; cập nhật và hoàn thiện các quy trình, quy định hiện hành; tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này...

Tại buổi làm việc, đại diện Cục An toàn Thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TT&TT) cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với EVN,  để làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.