Bộ Công Thương đồng ý tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái trong khi giá mới sau thời điểm 30/6/2019 chưa được phê duyệt

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 89/BCT-ĐL ngày 6/1/2020, gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái.

Căn cứ văn bản số 89/BCT-ĐL ngày 6/1/2020 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có văn bản số 125/EVN-TTĐ ngày 7/1/2020 gửi các tổng công ty điện lực, các nội dung chính của 2 văn bản này gồm các vấn đề: 

1. Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng sau ngày 1/7/2019 mà Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ (tại tờ trình 10170/TTr-BCT ngày 31/12/2019) đã nêu: "Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp trên mái nhà của công trình xây dựng, có công suất không quá 01MW, đấu nối trực tiếp và gián tiếp vào luới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống" và giá bán điện của các hệ thống điện mặt trời mái nhà là 1.916 đồng/kWh, tương đương 8,38 Uscent/kWh. Hiện nay, cơ chế khuyến khích nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái, thực hiện xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện giao nhận nhưng chưa thực hiện việc thanh toán tiền điện cho đến khi các cơ quan thẩm quyền có hướng dẫn chính thức.

3. Đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không gây quá tải lên hệ thống điện hiện hữu.

4. Các tổng công ty điện lực thông báo rõ với các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư phải tự chịu rủi ro về sự thay đổi (nếu có) so với đề xuất điện mặt trời trên mái nhà có trong Dự thảo mà Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình 10170/TTr-BCT ngày 31/12/2019.


  • 07/01/2020 09:01
  • H.Hoa
  • 94734