Bàn giao công tác lãnh đạo của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Thiều Kim Quỳnh đã trao Quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1/8/2016 cho ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Giám đốc Công ty và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cho ông Nguyễn Quốc Hưng. 

Tổng giám đốc EVN - Đặng Hoàng An (bên phải) tặng hoa ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/8/2016.

Đến dự và phát biểu tại lễ bàn giao nhiệm vụ, ông Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc EVN ghi nhận những đóng góp của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - trong đó có vai trò lãnh đạo của ông Nguyễn Hữu Thọ, trong công tác phục vụ đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đến năm 2020 phải thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 4,2%; SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng) 439,5 phút/khách hàng/năm; năng suất lao động 6,039 triệu kWh/người.

Trong cương vị mới, tân Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Quốc Hưng hứa với lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Tổng công ty sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết cùng ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà Tập đoàn và Tổng công ty giao. 


  • 02/08/2016 03:12
  • Tin, ảnh: Nguyễn Tư Hoàng