8 loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin

Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai sẽ có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 1/3/2020.

Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng gồm các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Quyết định này nêu rõ, có 8 loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin, cụ thể gồm:

1. Bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và trên đất liền lãnh thổ Việt Nam.

2. Bão, áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông nhưng có khả năng di chuyển vào biển Đông trong 24 – 48 giờ tới.

3. Mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn.

5. Động đất có độ lớn bằng hoặc lớn hơn 3,5 Richter ảnh hưởng đến Việt Nam.

6. Động đất có độ lớn trên 6,5 Richter xảy ra trên biển có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

7. Sóng thần xảy ra do động đất ở vùng biển xa, có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

8. Các thiên tai, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối, dương mù, gió mạnh trên biển, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng không do áp thấp nhiệt đới, bão và các loại thiên tai khác xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh03TTgCP2020.pdf


  • 05/02/2020 06:00
  • Vũ Chang
  • 8173