6 tháng đầu năm, EVNGENCO 1 sản xuất hơn 15,5 tỷ kWh

Đó là một trong những thông tin chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1), tính tới hết tháng 6/2022.

Hầu hết các đơn vị thủy điện của EVNGENCO 1 đều phát vượt kế hoạch sản lượng EVN giao và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong ảnh: Đập thủy điện Đồng Nai 4

Nửa đầu năm 2022, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) sản xuất hơn 15,5 tỷ kWh, đạt 51,78% kế hoạch cả năm. Hầu hết các đơn vị thủy điện của EVNGENCO 1 đều phát vượt kế hoạch sản lượng được giao và cao hơn so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, phụ tải trung bình ngày của hệ thống giảm so với kế hoạch năm 2022 của Bộ Công Thương, một số tổ máy của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVNGENCO 1 không được huy động.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy điện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện tuy gặp nhiều khó khăn trong quý I nhưng dần được cải thiện sau khi có sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và công tác bảo vệ môi trường được EVNGENCO 1 thực hiện tốt. Kết quả, tất cả các đơn vị trong EVNGENCO 1 không để mất an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và không để xảy ra sự cố về môi trường; khối lượng tro xỉ phát sinh được quản lý và tiêu thụ gần 100% theo đúng quy định về môi trường và quy định về hàng hóa.

Các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 trong Đề án chuyển đổi số của EVNGENCO 1 về cơ bản được triển khai đúng kế hoạch. Trong đó, trọng tâm là Lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích các yêu cầu thực tế của EVNGENCO 1. Lộ trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐTV ngày 20/6/2022 của Hội đồng thành viên EVNGENCO 1.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến hết tháng 6, khối lượng thực hiện ĐTXD của EVNGENCO 1 đạt 47,5% và giá trị giải ngân đạt 48,3% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 của EVNGENCO 1 diễn ra ngày 22/7/2022 tại tỉnh Nghệ An

Ước cả năm vượt 9% kế hoạch sản lượng

Trong 6 tháng cuối năm, EVNGENCO 1 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tổng công ty đã xây dựng và sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất 17,23 tỷ kWh; cả năm 2022 ước sẽ sản xuất 32,8 tỷ kWh, phấn đấu đạt 109,1% sản lượng kế hoạch Bộ Công Thương giao.

Để hoàn thành mục tiêu đó, EVNGENCO 1 xác định nhiệm vụ chính là vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đạt yêu cầu vào cuối năm 2022. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành và nâng mức dự trữ than tối ưu vào 31/12/2022, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định mùa khô năm sau.

Đối với công tác ĐTXD, bên cạnh đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, EVNGENCO 1 sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm dự án đầu tư nguồn điện mới, trong đó ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi.

Công tác chuyển đổi số và các công tác khác sẽ được EVNGENCO 1 triển khai theo kế hoạch. Hoạt động SXKD - ĐTXD sẽ thực hiện phù hợp với quan điểm mới về phòng chống dịch bệnh COVID19 của Chính phủ và chủ đề năm của EVN về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.


  • 24/07/2022 02:54
  • M.H
  • 6914