554 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) năm 2022, chiếm 2,04% sản lượng điện thương phẩm.

Ảnh minh họa

Năm 2023, EVNHCMC sẽ đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả bằng các giải pháp quyết liệt, phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm đạt mức ≥ 2% điện thương phẩm.

Ngay từ đầu năm 2023, EVNHCMC đã yêu cầu các công ty điện lực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các công tác tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP.HCM.

Từ đó, nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


  • 28/02/2023 02:36
  • PV
  • 3416