27,3 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2022 của Công ty Điện lực Vĩnh Long, tương đương 2,2% sản lượng thương phẩm, đạt 108,3% kế hoạch.

Đoàn viên thanh niên Điện lực Mang Thít tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Tân An Hội. Nguồn ảnh: EVNSPC

Có được kết quả đó là do năm 2022, công ty tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện; tổ chức chương trình “Ấp/ Khóm văn hoá tiết kiệm điện” thu hút sự tham gia đông đảo của các hộ dân.

Bên cạnh đó, phối hợp với 21 trường THPT và THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về kiến thức sử dụng điện tiết kiệm” với sự tham gia của 3.870 học sinh.

Công ty cũng thực hiện 06 công trình thắp sáng đường quê tại Thành phố Vĩnh Long, các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Bình Tân, Long Hồ.

Năm 2023, công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, chương trình nhằm tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, hưởng ứng Giờ Trái đất 2023 sắp tới bằng những hành động cụ thể, thiết thực.