15,439 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lũy kế 6 tháng năm 2023, tương ứng tiết kiệm 2,60% sản lượng điện thương phẩm, tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 58,82% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm điện toàn tỉnh tháng 6/2023 là 2.851.431 kWh, tăng 14,94% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng tiết kiệm 2,47% sản lượng điện thương phẩm.

PC Bạc Liêu đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện; duy trì phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền phòng tránh tiền điện tăng cao mùa nắng nóng và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố và Báo Bạc Liêu; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội (zalo, facebook) cá nhân của CNVC-LĐ; tổ chức Cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện lưu động tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu vực trung tâm các xã, phường, thị trấn; phối hợp Sở Công Thương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng và một số nhà trọ cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở...


  • 10/07/2023 05:18
  • PV
  • 3478