100% cán bộ, nhân viên, người lao động EVN sẽ tham gia chuyển đổi số

Tại Hội nghị Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021 vừa diễn ra, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh, kế hoạch chuyển đổi số của EVN cần được truyền thông hiệu quả, dễ hiểu để hơn 100.000 cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn đồng sức, đồng lòng tham gia, thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của EVN.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo

 

Thực hiện cách mạng trong nhận thức và tư duy về chuyển đổi số

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành chỉ đạo, để triển khai hiệu quả chuyển đổi số và an toàn thông tin, phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức; đổi mới tư duy của mỗi CBNV-NLĐ của EVN. Trong đó, cần giải quyết các cặp mâu thuẫn trong nhận thức như: mâu thuẫn giữa thực hiện tuần tự và đột phá; mâu thuẫn giữa nâng cấp cái cũ và phá bỏ xây dựng cái mới; mâu thuẫn giữa việc tự xây dựng theo nhu cầu và ứng dụng cái có sẵn; mâu thuẫn giữa đào tạo nguồn nhân lực và chính sách thu hút nguồn nhân lực;...

Để thực hiện chuyển đổi số, công tác truyền thông, tuyên truyền tới mọi CBNV-NLĐ trong Tập đoàn với mục tiêu mỗi người hiểu được bản thân mình, đơn vị mình cần phải làm gì trong kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn; lợi ích của chuyển đổi số; tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu, các đơn vị khẩn trương thiết lập và vận hành hệ thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu cho công tác chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Cụ thể, cần nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN như: công nghệ hạ tầng hội tụ, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ ảo hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xử lý dữ liệu lớn, công nghệ mobile computing, công nghệ IoT,...

Quản trị và kết nối xuyên suốt cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tập trung hoàn thiện hạ tầng số mà nền tảng là hệ thống EVN’s Cloud, xây dựng nền tảng số, phát triển AI; chuẩn hoá cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh tự động hoá, nghiên cứu sử dụng robot để thực hiện các công việc nặng nhọc, nguy hiểm…

Chủ tịch HĐTV EVN chỉ đạo, các đơn vị cần đăng ký phát triển tối thiểu 10 sản phẩm “Make by EVN”, tiến tới có ít nhất 05 sản phẩm “Make in Viet Nam” (*) là sản phẩm mang thương hiệu EVN vào năm 2022.

Một chỉ đạo khác của lãnh đạo Tập đoàn tới các đơn vị thành viên là phải đảm bảo nguồn lực cho công tác chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Các đơn vị cần chủ động và sáng tạo trong huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số tại đơn vị để đi tắt, đón đầu xu thế công nghệ, vận dụng và ứng dụng có hiệu quả và hoạt động của đơn vị. Đề xuất cơ chế thu hút những nhân sự xuất sắc để đi trước, đón đầu và dẫn dắt công nghệ trong EVN.

Đồng thời, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu khẩn trương xây dựng hệ thống SOC (Security Operation Center); rà soát, cập nhật hoàn thiện các quy trình vận hành, quy định về an ninh, an toàn thông tin liên quan. Phải bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin và cho hệ thống điều khiển, điều độ, vận hành hệ thống điện. Đây là yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra đối với hệ thống an ninh bảo mật của EVN. Các đơn vị cũng cần xây dựng các kịch bản diễn tập và tổ chức diễn tập phòng chống tấn công, ứng cứu xử lý sự cố và biện pháp khôi phục hệ thống trong các tình huống giả định.

Trong triển khai chuyển đổi số, các đơn vị của EVN phải ứng dụng nền kinh tế chia sẻ, chủ động tìm hiểu các cơ hội hợp tác và khai thác tiềm năng, thế mạnh của đối tác; phối hợp, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của đơn vị mình. 

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại Hội nghị

Sẽ hoàn thiện hệ sinh thái số EVN

Ngày 17/02/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã có Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV thông qua Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số là hướng đến các hoạt động được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, năng lực quản trị.

Từ nay đến năm 2025, Tập đoàn đặt ra 92 nhiệm vụ trong 05 lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh – dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, viễn thông và công nghệ thông tin). Đồng thời, tăng cường an ninh bảo mật trong điều kiện các hoạt động của EVN chủ yếu diễn ra trên môi trường mạng.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh, để triển khai chuyển đổi số, các tổng công ty, đơn vị trong EVN phải quán triệt Nghị quyết 68/NQ-HĐTV tới toàn bộ các cấp lãnh đạo và từng CBNV-NLĐ; lan toả và có cách truyền đạt thông tin dễ hiểu, cụ thể về chuyển đổi số, để mỗi CBNV-NLĐ có thể nắm bắt, đồng hành, cùng nỗ lực vì mục tiêu chung của EVN.

Môi trường chuyển đổi số sẽ thay đổi quy trình nghiệp vụ và có thể thay đổi mô hình quản lý trong EVN. Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, từng CBNV-NLĐ cần chủ động tham gia chuyển đổi số và sử dụng thiết bị thông tin cá nhân của mình một cách thành thạo nhất, hiệu quả nhất để nâng cao hiệu quả trong công việc.

Tập đoàn sẽ hoàn thiện hệ sinh thái số EVN. Tổng Giám đốc EVN yêu cầu, các đơn vị khi triển khai chuyển đổi số cần xây dựng hệ sinh thái riêng của đơn vị mình, đồng bộ với hệ sinh thái chung của Tập đoàn, tương thích với cơ sở dữ liệu của Tập đoàn. Quá trình chuyển đổi số cần gắn liền với việc tăng cường an toàn thông tin.

Các đơn vị cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính sách tiền lương thu hút nhân tài để tham gia thực hiện quá trình chuyển đổi số của EVN.

Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, Tập đoàn đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả chuyển đổi số, sẽ theo dõi sát sao kết quả thực hiện của các đơn vị.

 

(*) "Make in Viet Nam" là slogan được Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng, trong đó thể hiện những sản phẩm công nghệ được sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam.


  • 09/04/2021 09:40
  • M.Hạnh
  • 7361