• 25/05/2023

Chương trình "Gian hàng 0 đồng" vừa được tổ chức tại các trường Tiểu học xã Khoen On (huyện Than Uyên) và xã Nậm Mạnh (huyện Nậm Nhùn) đều thuộc tỉnh Lai Châu, do Đoàn Thanh niên EVN chủ trì triển khai.


  • 24/05/2023

Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 hưởng ứng chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  • 26/04/2023

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập...


  • 21/04/2023

Thông tin từ Truyền tải điện Đắk Nông (thuộc Công ty Truyền tải điện 3), khu vực Tây Nguyên đang trong thời điểm giao mùa, dễ xảy ra sự cố lưới điện do cháy rừng và giông sét đầu mùa mưa.


  • 10/04/2023

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, EVN triển khai chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là thiết thực và phù hợp.


  • 06/04/2023

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,...


  • 01/04/2023

Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.


  • 15/03/2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01); Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về triển...


  • 13/03/2023

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Văn bản số 10-KH/ĐTNEVN ngày 13/3/2023 về việc phát động cuộc thi “Ý tưởng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong...