10:41 | 17/05/2021 | 1.070 lượt xem

Trí tuệ minh mẫn, tầm hiểu biết sâu rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh phần lớn đều do Bác đã suốt đời say mê tự học tập, tự nghiên cứu, làm giàu kiến thức cho mình. Tinh thần tự học, tự nghiên cứu của Bác mãi mãi là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.


16:46 | 28/04/2021 | 904 lượt xem

Lễ ký cam kết thực thi công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Điện lực Sơn La vừa được tổ chức ngày 27/4.


10:52 | 28/04/2021 | 632 lượt xem

Công ty Điện lực Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị về an toàn lao động với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động (VHATLĐ), tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”


14:06 | 23/04/2021 | 1.486 lượt xem

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, Điện lực Hương Sơn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn xác định văn hóa doanh nghiệp chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh, tính chuyên nghiệp của đơn vị, đặc biệt văn hóa hợp lực, chia sẻ có tác...


10:00 | 05/10/2020 | 1.215 lượt xem

Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Điện lực thành phố Hà Giang đã triển khai phổ biến, tuyên truyền đến 100% cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nội dung tài liệu Văn hóa ứng xử của Công ty Điện lực Hà Giang.


10:00 | 28/10/2019 | 1.480 lượt xem

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội thảo về các giá trị cốt lõi của văn hoá EVNNPT.


17:06 | 10/10/2019 | 1.706 lượt xem

Mới đây, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã có Thông báo liên tịch số 3420/TBLT-EVNNPT-CĐ ngày 4/10/2019 giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT về việc mở các kênh tiếp nhận ý kiến của công dân, người lao động trong Tổng công ty.


16:35 | 07/10/2019 | 1.091 lượt xem

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, thời gian qua Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã ban hành các văn bản và tích cực tuyên truyền về chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn Công ty, bước đầu đã thay đổi nhận thức, thói quen và nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao...


09:40 | 24/09/2019 | 1.386 lượt xem

Công trình thanh niên "Tủ điện nở hoa" do Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện là một trong những mô hình thanh niên làm theo lời Bác hiệu quả, thiết thực, vừa được Thành đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen công trình "Theo dấu chân Bác" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện...


10:36 | 12/07/2019 | 1.135 lượt xem

Để thực hiện tốt văn hóa công sở, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã cụ thể hóa các hành vi để mỗi CBNV nghiêm túc thực hiện: