• Thông tin cập nhật về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió đến thời điểm 31/08/2021

   TT TÊN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

   CÔNG SUẤT ĐĂNG KÝ THỬ NGHIỆM COD (MW)

   CÔNG SUẤT ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN COD (MW)

   1

   7A

   50,00

   12,60

   2

   Amaccao Quảng Trị 1

   49,20

   0

   3

   Bạc Liêu - Giai Đoạn 3

   15,00

   0

   4

   BIM

   88,00

   0

   5

   Bình Đại

   30,00

   0

   6

   Bình Đại 2

   49,00

   0

   7

   Bình Đại 3

   49,00

   0

   8

   BT1

   109,20

   0

   9

   BT2 - Giai đoạn 1

   100,80

   0

   10

   BT2 - Giai đoạn 2

   42,00

   0

   11

   Cầu Đất

   60,00

   0

   12

   Chơ Long

   155,00

   0

   13

   Công Lý Sóc Trăng - Giai Đoạn 1

   30,00

   0

   14

   Cư Né 1

   49,80

   0

   15

   Cư Né 2

   49,90

   0

   16

   Cửu An

   46,20

   0

   17

   Chế Biến Tây Nguyên

   49,50

   0

   18

   Đăk Hòa

   49,50

   0

   19

   Đăk N'Drung 2

   96,90

   0

   20

   Đăk N'Drung 3

   100,00

   0

   21

   Đông Hải 1 - Giai Đoạn 2

   50,00

   0

   22

   Đông Hải 1 - Trà Vinh

   100,00

   0

   23

   Ea Nam

   400,00

   0

   24

   Gelex 1

   29,40

   0

   25

   Gelex 2

   29,40

   0

   26

   Gelex 3

   29,40

   0

   27

   Hàn Quốc - Trà Vinh

   48,00

   0

   28

   Hanbaram

   117,00

   0

   29

   HBRE Chư Prông

   50,00

   0

   30

   Hiệp Thạnh

   77,30

   0

   31

   Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2

   50,00

   15,20

   32

   Hòa Bình 2

   50,00

   0

   33

   Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1

   79,80

   0

   34

   Hòa Đông

   30,00

   0

   35

   Hòa Đông 2

   72,00

   0

   36

   Hòa Thắng 1.2

   72,00

   0

   37

   Hòa Thắng 2.2

   19,80

   0

   38

   Hoàng Hải

   49,60

   0

   39

   Hồng Phong 1

   40,00

   0

   40

   Hưng Hải Gia Lai

   100,00

   0

   41

   Hướng Hiệp 1

   30,00

   0

   42

   Hướng Linh 3

   28,80

   0

   43

   Hướng Linh 4

   30,00

   0

   44

   Hướng Linh 7

   29,40

   0

   45

   Hướng Linh 8

   25,20

   0

   46

   Hướng Phùng 2

   20,00

   0

   47

   Hướng Phùng 3

   29,40

   0

   48

   Hướng Tân

   46,20

   0

   49

   Ia Bang 1

   50,00

   0

   50

   Ia Le 1

   100,00

   0

   51

   Ia Pech

   49,50

   0

   52

   Ia Pech 2

   49,50

   0

   53

   Ia Pết - Đak Đoa 1

   99,00

   0

   54

   Ia Pết - Đak Đoa 2

   99,00

   0

   55

   Kosy Bạc Liêu

   40,00

   0

   56

   Krông Búk 1

   49,80

   0

   57

   Krông Búk 2

   49,80

   0

   58

   Lạc Hòa

   30,00

   0

   59

   Lạc Hòa - Giai đoạn 1

   30,00

   0

   60

   Lạc Hòa 2

   129,90

   0

   61

   Liên Lập

   48,00

   0

   62

   Lợi Hải 2

   28,80

   0

   63

   Nam Bình 1

   29,70

   0

   64

   Nhơn Hòa 1

   50,00

   0

   65

   Nhơn Hòa 2

   50,00

   0

   66

   Nhơn Hội - Giai đoạn 1

   30,00

   0

   67

   Nhơn Hội - Giai đoạn 2

   30,00

   0

   68

   Phát Triển Miền Núi

   49,50

   0

   69

   Phong Điện 1 - Bình Thuận GĐ2

   29,70

   0

   70

   Phong Huy

   48,00

   0

   71

   Phong Liệu

   48,00

   0

   72

   Phong Nguyên

   48,00

   0

   73

   Phú Lạc Giai đoạn 2

   25,20

   0

   74

   Phước Hữu - Duyên Hải 1

   29,70

   0

   75

   Phước Minh

   27,20

   0

   76

   Phương Mai 1

   26,40

   0

   77

   Quốc Vinh Sóc Trăng

   30,00

   0

   78

   Song An

   46,20

   0

   79

   Số 3 (V2-1) Sóc Trăng

   29,40

   0

   80

   Số 5 - Thạnh Hải 1

   30,00

   0

   81

   Số 5 - Thạnh Hải 2

   30,00

   0

   82

   Số 5 - Thạnh Hải 3

   30,00

   0

   83

   Số 5 - Thạnh Hải 4

   30,00

   0

   84

   Số 5 Ninh Thuận

   46,20

   21,00

   85

   Số 7 Sóc Trăng

   29,40

   0

   86

   Tài Tâm

   48,00

   0

   87

   Tân Ân 1 - Giai đoạn 1

   25,00

   0

   88

   Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 30MW

   29,40

   0

   89

   Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 45MW

   45,00

   0

   90

   Tân Linh

   46,20

   0

   91

   Tân Phú Đông 2

   50,00

   0

   92

   Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

   50,00

   0

   93

   Tân Thuận - Giai đoạn 1

   25,00

   0

   94

   Tân Thuận - Giai đoạn 2

   50,00

   0

   95

   Thái Hòa

   90,00

   0

   96

   Thanh Phong Giai đoạn 1

   29,70

   0

   97

   Thuận Nam (Hàm Cường 2)

   20,00

   0

   98

   Thuận Nhiên Phong

   30,40

   0

   99

   V1-2 Trà Vinh

   48,00

   0

   100

   V1-3 Trà Vinh

   48,00

   0

   101

   Viên An

   49,60

   0

   102

   VPL Bến Tre

   29,40

   0

   103

   Win Energy Chính Thắng

   49,80

   0

   104

   Yang Trung

   145,00

   0

   105

   Hải Anh

   40,00

   0

   106

   Sunpro

   29,40

   0

    
    
  • Thông tin cập nhật về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió trong tháng 8/2021

   Nhà máy điện gió 7A

   Theo thông tin cập nhật, trong tháng 8/2021 vừa qua đã có một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD) như sau:

   Tên NM điện gió

   Số lượng turbine đã COD

   Tổng công suất đã được công nhận COD

   Hòa Bình 1 - giai đoạn 2

   04

   15,2 MW

   Số 5 Ninh Thuận

   05

   21 MW

   7A

   03

   12,6 MW

    
   Như vậy, đến thời điểm cuối tháng 8/2021, đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất là 963 MW vào vận hành thương mại. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.
    

   THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

   Email: bantt@evn.com.vn

   Điện thoại: 024.66946405/66946413;   Fax: 024.66946402

   Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

   Website: www.evn.com.vnwww.tietkiemnangluong.vn

   Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

  • Cập nhật về tình hình gửi hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió đến ngày 3/8/2021

   Theo số liệu cập nhật, đến hết ngày 3/8/2021 đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD) với danh sách cụ thể như Phụ lục kèm theo. Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5.655,5 MW.

   Căn cứ nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió: trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, Bên bán điện có trách nhiệm gửi Bên mua điện Dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của Nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của Nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định Ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của Nhà máy điện. Như vậy, để có thể đáp ứng điều kiện hạn nộp hồ sơ chạy thử nghiệm thu chuẩn bị đề nghị công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) trước thời điểm 31/10/2021 thì Chủ đầu tư các nhà máy điện gió phải gửi văn bản và hồ sơ theo quy định cho Bên mua điện (EVN) muộn nhất là ngày 3/8/2021.

   Đến thời điểm đầu tháng 8/2021, đã có 21 nhà máy điện gió với tổng công suất là 891 MW vào vận hành thương mại. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

   DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐÃ GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỬ NGHIỆM COD ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 3/8/2021

   STT

   Tên nhà máy điện gió

   Công suất đăng ký thử nghiệm COD (MW)

   1

   7A

   50.00

   2

   Amaccao Quảng Trị 1

   49.20

   3

   Bạc Liêu - Giai Đoạn 3

   15.00

   4

   BIM

   88.00

   5

   Bình Đại

   30.00

   6

   Bình Đại 2

   49.00

   7

   Bình Đại 3

   49.00

   8

   BT1

   109.20

   9

   BT2 - Giai đoạn 1

   100.80

   10

   BT2 - Giai đoạn 2

   42.00

   11

   Cầu Đất

   60.00

   12

   Chơ Long

   155.00

   13

   Công Lý Sóc Trăng - Giai Đoạn 1

   30.00

   14

   Cư Né 1

   49.80

   15

   Cư Né 2

   49.90

   16

   Cửu An

   46.20

   17

   Chế Biến Tây Nguyên

   49.50

   18

   Đăk Hòa

   49.50

   19

   Đăk N'Drung 2

   96.90

   20

   Đăk N'Drung 3

   100.00

   21

   Đông Hải 1 - Giai Đoạn 2

   50.00

   22

   Đông Hải 1 - Trà Vinh

   100.00

   23

   Ea Nam

   400.00

   24

   Gelex 1

   29.40

   25

   Gelex 2

   29.40

   26

   Gelex 3

   29.40

   27

   Hàn Quốc - Trà Vinh

   48.00

   28

   Hanbaram

   117.00

   29

   HBRE Chư Prông

   50.00

   30

   Hiệp Thạnh

   77.30

   31

   Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2

   50.00

   32

   Hòa Bình 2

   50.00

   33

   Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1

   79.80

   34

   Hòa Đông

   30.00

   35

   Hòa Đông 2

   72.00

   36

   Hòa Thắng 1.2

   72.00

   37

   Hòa Thắng 2.2

   19.80

   38

   Hoàng Hải

   49.60

   39

   Hồng Phong 1

   40.00

   40

   Hưng Hải Gia Lai

   100.00

   41

   Hướng Hiệp 1

   30.00

   42

   Hướng Linh 3

   28.80

   43

   Hướng Linh 4

   30.00

   44

   Hướng Linh 7

   29.40

   45

   Hướng Linh 8

   25.20

   46

   Hướng Phùng 2

   20.00

   47

   Hướng Phùng 3

   29.40

   48

   Hướng Tân

   46.20

   49

   Ia Bang 1

   50.00

   50

   Ia Le 1

   100.00

   51

   Ia Pech

   49.50

   52

   Ia Pech 2

   49.50

   53

   Ia Pết - Đak Đoa 1

   99.00

   54

   Ia Pết - Đak Đoa 2

   99.00

   55

   Kosy Bạc Liêu

   40.00

   56

   Krông Búk 1

   49.80

   57

   Krông Búk 2

   49.80

   58

   Lạc Hòa

   30.00

   59

   Lạc Hòa - Giai đoạn 1

   30.00

   60

   Lạc Hòa 2

   129.90

   61

   Liên Lập

   48.00

   62

   Lợi Hải 2

   28.80

   63

   Nam Bình 1

   29.70

   64

   Nhơn Hòa 1

   50.00

   65

   Nhơn Hòa 2

   50.00

   66

   Nhơn Hội - Giai đoạn 1

   30.00

   67

   Nhơn Hội - Giai đoạn 2

   30.00

   68

   Phát Triển Miền Núi

   49.50

   69

   Phong Điện 1 - Bình Thuận GĐ2

   29.70

   70

   Phong Huy

   48.00

   71

   Phong Liệu

   48.00

   72

   Phong Nguyên

   48.00

   73

   Phú Lạc Giai đoạn 2

   25.20

   74

   Phước Hữu - Duyên Hải 1

   29.70

   75

   Phước Minh

   27.20

   76

   Phương Mai 1

   26.40

   77

   Quốc Vinh Sóc Trăng

   30.00

   78

   Song An

   46.20

   79

   Số 3 (V2-1) Sóc Trăng

   29.40

   80

   Số 5 - Thạnh Hải 1

   30.00

   81

   Số 5 - Thạnh Hải 2

   30.00

   82

   Số 5 - Thạnh Hải 3

   30.00

   83

   Số 5 - Thạnh Hải 4

   30.00

   84

   Số 5 Ninh Thuận

   46.20

   85

   Số 7 Sóc Trăng

   29.40

   86

   Tài Tâm

   48.00

   87

   Tân Ân 1 - Giai đoạn 1

   25.00

   88

   Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 30MW

   29.40

   89

   Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 45MW

   45.00

   90

   Tân Linh

   46.20

   91

   Tân Phú Đông 2

   50.00

   92

   Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

   50.00

   93

   Tân Thuận - Giai đoạn 1

   25.00

   94

   Tân Thuận - Giai đoạn 2

   50.00

   95

   Thái Hòa

   90.00

   96

   Thanh Phong Giai đoạn 1

   29.70

   97

   Thuận Nam (Hàm Cường 2)

   20.00

   98

   Thuận Nhiên Phong

   30.40

   99

   V1-2 Trà Vinh

   48.00

   100

   V1-3 Trà Vinh

   48.00

   101

   Viên An

   49.60

   102

   VPL Bến Tre

   29.40

   103

   Win Energy Chính Thắng

   49.80

   104

   Yang Trung

   145.00

   105

   Hải Anh

   40.00

   106

   Sunpro

   29.40

  • Cập nhật về tình hình ký kết hợp đồng mua bán điện và tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trong năm 2021

   Trong thời gian vừa qua, EVN đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với 144 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất là 8144,88 MW. 

   Căn cứ báo cáo của các chủ đầu tư, EVN thông tin cập nhật về tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại của các dự án nhà máy điện gió đến thời điểm ngày 22/7/2021 như sau:

   - Có 13 nhà máy điện gió với tổng công suất là 611,33 MW đã vào vận hành thương mại.

   - Có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5621,50 MW dự kiến sẽ tiếp tục vào vận hành thương mại trước 31/10/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 22/7/2021 mới có 61 nhà máy điện gió với tổng công suất là 3487,8 MW gửi công văn đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm theo đúng quy định trước 90 ngày.

   - Có 25 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1912,05 MW không thể vận hành thương mại trước 31/10/2021.

   EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.