Theo chuyên gia tôi nên làm sao khi làm việc cùng một người không có tinh thần đồng đội – một kẻ bắt nạt, hành xử tệ hại hoặc đơn giản là liên tục coi thường và hạ thấp đồng nghiệp?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
20/03/2023

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp là cần thiết để phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp và thích nghi với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Xin chuyên gia cho biết những bí quyết để thay đổi văn hóa doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem chi tiết...
Hồng Văn Minh
15/03/2023

Xin chuyên gia cho biết, là nhà quản lý, tôi nên làm sao để nâng cao tinh thần chịu trách nhiệm đối với mỗi nhân viên?

Xem chi tiết...
Nguyễn Trung Anh
07/03/2023

Là một người quản lý, tôi nên làm gì trong tình huống các nhân viên đổ trách nhiệm cho nhau trong một công việc nhóm được giao, thưa chuyên gia?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
22/02/2023

Xin chuyên gia cho biết văn hóa kinh doanh có vai trò như thế nào trong mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
14/02/2023

Xin chuyên gia cho biết những lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)?

Xem chi tiết...
Nguyễn Minh Ngọc
08/02/2023

Những nhân viên như thế nào thì không phù hợp để gắn bó lâu dài với một tổ chức, thưa chuyên gia?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
20/01/2023

Xin chuyên gia cho biết là sếp, tôi cần tránh những sai lầm nào để quản lý thời gian làm việc hiệu quả nhất?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
12/01/2023

Xin chuyên gia cho biết một số bí quyết khi đưa ra đề xuất trong công việc một cách hiệu quả, đúng trọng tâm?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hồng Hưởng
06/01/2023

Cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy sự phát triển. Vậy theo chuyên gia làm sao để mỗi chúng ta rèn luyện được sự tích cực trong cạnh tranh, tránh gây ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
21/12/2022

Xin chuyên gia cho biết những bí quyết để nhân viên trẻ có thể làm việc tốt và thân thiện với những đồng nghiệp “lão làng” – những đồng nghiệp lớn tuổi có nhiều đóng góp trong công ty?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
14/12/2022

Khi đánh giá về văn hóa doanh nghiệp hiện hữu tại tổ chức của mình, chúng ta nên quan tâm đến những tiêu chí nào, thưa chuyên gia?

Xem chi tiết...
Phạm Ngọc Thanh
08/12/2022

Xin chuyên gia cho biết những quy định cần lưu ý nếu không muốn làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên?

Xem chi tiết...
Phạm Bá Quang
22/11/2022

Xin chuyên gia cho biết việc thay đổi văn hóa thay đổi văn hóa doanh nghiệp để phù hợp, thích ứng với cuộc CMCN 4.0 cần lưu ý những vấn đề nào?

Xem chi tiết...
Nguyễn Hải Bắc
14/11/2022

Xin chuyên gia cho biết một vài bí quyết để quản lý nhân viên hiệu quả?

Xem chi tiết...
Đinh Thanh Hoa
04/11/2022

Thuật ngữ “chuyển đổi số trong quản trị nhân sự” ngày nay được nhắc tới rất nhiều. Vậy xin chuyên gia cho biết chuyển đổi số trong quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gì?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
19/10/2022

Thuật ngữ “chuyển đổi số trong quản trị nhân sự” ngày nay được nhắc tới rất nhiều. Vậy xin chuyên gia cho biết chuyển đổi số trong quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gì?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
19/10/2022

Xin chuyên gia cho biết một số bí quyết để quản trị tốt áp lực trong công việc?

Xem chi tiết...
Nguyễn Minh Hà
11/10/2022

Xin chuyên gia cho biết quá trình chuyển đổi số của mỗi doanh nghiệp sẽ tác động lên các yếu tố cấu thành nên văn hóa của doanh nghiệp đó như thế nào?

Xem chi tiết...
Nguyễn Quỳnh Hương
06/10/2022

Xin chuyên gia cho biết những lý do khiến nhân viên làm việc ngoài giờ và những điều nhà quản lý có thể giúp?

Xem chi tiết...
Nguyễn Ánh Hồng
21/09/2022