Trả lời những câu hỏi "nóng" trong mùa nắng nóng 2024