Tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Nguồn: Truyền hình Long An