Thủy điện ngầm đầu tiên do Việt Nam thiết kế, thi công