Thông tin thị trường điện tuần từ 28/10-03/11/2019