Nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại sau bão số 13