Tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ