Thợ điện miền Bắc dầm mình khắc phục sự cố sau mưa lớn