Thành phố "không ngủ" tắt đèn sớm để tiết kiệm điện